Jogi közleményAz NR Szoftver Kft. magyarországi internetes honlapjának  használati feltételei és az oldalak használatának jogi szabályozása.


Az NR Szoftver Kft. (4030 Debrecen, Vágóhíd út.3.) a jelen kiszolgálón (továbbiakban "kiszolgáló") megjelenő dokumentumok, és minden tartalmi elem (továbbiakban "oldalak") használatának jogát csak az alábbiak tudomásulvételével engedélyezi.
Az e kiszolgálón megtalálható oldalak kizárólag az ismeretszerzés, és a személyes használat célját szolgálják.
Bár az NR Szoftver Kft. nagy gondot fordít honlapjának karbantartására, valamint arra, hogy pontos tartalmi adatokat nyújtson, az NR Szoftver Kft. nem garantálja a honlapján szereplő információk tartalmi elemeinek helytállóságát és naprakész érvényességét. Az NR Szoftver Kft. mentesítve van mindennemű felelősség alól honlapjának tartalma, valamint a funkciói tekintetében.
A kapcsolt helyeket az NR Szoftver Kft. nem ellenőrzi, és ezért semmilyen értelemben nem felelős semmilyen kapcsolt helyen található tartalomért.
A jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük vázolt termékeket és árakat valamint minden dokumentumot, grafikát, ábrát, képet, szoftvert a "jelen állapotában", minden szavatosság nélkül helyezünk el, és azok előzetes értesítés nélkül bármikor megváltozhatnak vagy megszűnhetnek.
Az NR Szoftver Kft. és/vagy szállítói nem vállalnak felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot, az üzletmenet megszakadásával vagy az üzleti információ elvesztésével és adatvesztéssel kapcsolatos károkat).

Szerzői jog és egyéb szellemi tulajdonjog

A honlap maga és a hozzá tartozó oldalakon található szövegek, elrendezések, rajzok, adatbázisok és egyéb tartalmi elemek szerzői jogvédelem és az adatbázis előállítójának jogai alatt állnak. A jelen honlapon található egyes nevek, jelek és logók védjegyvédelem vagy kereskedelmi elnevezési jogvédelem alatt állnak. Az NR Szoftver Kft. honlapján található tartalom alapján semmi sem értelmezhető úgy, hogy az engedélyt vagy jogot nyújtana valamely, a honlapon található védjegy használatára, hacsak az NR Szoftver Kft. vagy az a harmadik fél ahhoz írásban nem járult hozzá, mely a honlapon megjelenített védjegyek tulajdonosa. Az NR Szoftver Kft. honlapjának védett elemei összességének vagy bármely részének bármilyen formában vagy eszközzel történő módosítása, rendezése, adaptálása, lefordítása, vagy bárminemű más hasznosítása szigorúan tilos. Minden engedély nélküli használat szerzői jogi, büntetőjogi és polgári jogkövetkezményekkel jár.